Op Weg Naar Euro 7: Waar Gaat Dit Naartoe? | Auto's Verschueren

Op weg naar Euro 7: waar gaat dit naartoe?

23 Dec 2020

Na Euro 6 volgt Euro 7, maar niet zonder tussentijdse (tijdelijke) normen genaamd Euro 6d Temp en Euro 6d. Laatstgenoemde gaat vanaf januari in en is een norm die nét weer even strenger is dan we tot nu toe gewend waren. De autofabrikanten zijn voorbereid, en Auto’s Verschueren dus ook. Hoe dat zit met Euro 7? We lichten het hieronder in het kort toe.


De Euro-trend in cijfers uitgedrukt

Er zijn nog veel onbekenden in de Euro 7-norm. Gemikt wordt op een definitief eisenpakket in 2025, maar ook dat blijft voorlopig gissen. Laat staan dat we weten wanneer Euro 7 ingaat. Wat weten we dan wél? Blijven we de trend volgen zoals die er nu ligt, dan gaat de CO2-limiet uiteraard nog verder omlaag, en wel met stappen van 66% (Euro 7A) tot 90% (Euro 7B). Qua NOx-uitstoot komen we op een maximum van respectievelijk 30 mg/km en 10 mg/km. De fijnstofdeeltjes nemen ondertussen af met factor 6 en factor 10 voor Euro 7A en Euro 7B. Wie denkt dat dit een streng eisenpakket is, heeft gelijk. En toch blijft het hier niet bij…


Manier van testen verder aangescherpt

De randvoorwaarden gaan al net zo drastisch veranderen. Denk onder andere aan de manier van testen: we zijn amper gewend aan de WLTP-testcyclus, maar de zogenoemde RDE (Real Driving Emissions)-test, die de in het laboratorium vastgestelde emissiewaarden ook in de praktijk toetst, zal vervangen worden – dan wel worden verruimd. Omgevingstemperaturen waarin getest wordt zullen bijvoorbeeld veranderen van tussen de 0 en 30°C naar -10 tot 40°C.

Beperkingen voor snelheid en hoogteverschillen komen daarnaast te vervallen. Dat wil zeggen: hoog in de bergen, waar de luchtdruk vele malen lager is dan op zeeniveau, moeten de auto’s binnen de normen blijven presteren. En dat tot een kilometerstand van wel 240.000 of anders een leeftijd van minimaal 15 jaar. Een fikse uitdaging, maar niet onmogelijk.


Autofabrikanten blijven innoveren

Dankzij de vele innovaties van autofabrikanten zien we technisch gezien mogelijkheden om in de toekomst aan de Euro 7-norm te kunnen voldoen. Belangrijk onderdeel wat hierbij het verschil moet gaan maken is de katalysator. Door deze bijvoorbeeld voor te verwarmen in geval van een koude start, zal het systeem onder alle omstandigheden het beste rendement leveren. En dus altijd zo schoon en zuinig mogelijk presteren.


Vraag en aanbod komen samen bij AV

Verder gaat AdBlue een belangrijke rol spelen; de additief zal de nieuwe standaard worden voor dieselmotoren en ook benzinemotoren zullen hier niet langer aan ontkomen. Al met al flink wat investeringen voor een fabrikant, die daardoor steeds vaker zal gaan uitwijken naar alternatieve aandrijflijnen vanwege kostprijs afwegingen. Vooral in het segment van de stadswagen. Is dat erg? Niet voor klanten van Auto’s Verschueren, want ons aanbod is altijd perfect afgestemd op de vraag vanuit de markt. Ongeacht de regelgeving en tijd waarin we leven. Dus na 2025 kunt u op ons blijven rekenen, wat Euro 7 ook exact gaat betekenen!